De GDPR is geen IT-probleem, noch een juridisch probleem …

Binnen Khagan hebben we historisch gezien een sterke focus op de bank- en verzekeringssector. Net zoals in de gezondheidssector dient men hier meer dan prudent om te gaan met persoonlijke gegevens.
Onze klanten zijn bedrijven van groot tot klein die ons gevraagd hebben om de gevolgen en implicaties van de GDPR voor hen te duiden. Onze aanpak is om vooral pragmatische en praktische oplossingen te bedenken voor wat velen zien als een vraagstuk dat enkel voor beperkingen zorgt.

In de bijlage vindt u onze visie, en checklist, toegepast op een integrale GDPR implementatie die in zijn benadering verder gaat dan de afbakening tot uitsluitend een IT of juridisch vraagstuk. Onze aanpak is vooral praktisch en pragmatisch ingestoken.

Veel leesplezier!

White Paper-document Gratis hier te downloaden via onze webshop khagan.eu/shop

%d bloggers like this: